Cách nạp Itunes Gift Card trên Mac / PC

Trong bài. Mình sẽ hướng dẫn bạn nạp iTunes Gift Card trên Mac. Bạn thực hiện tương tự trên iTunes PC.

Bước 1. Mở iTunes và đăng nhập AppleID.

Bước 2. Thanh menu bạn chọn Account > Redeem…

Nạp iTunes Gift Card trên Mac/PC

Bước 3. Đăng nhập AppleID lần nữa nếu được hỏi.

Bước 4. Nhập code tại “You can also enter your code manually”.

Nạp iTunes Gift Card trên Mac/PC

Bước 5. Nhấn “Redeem“ để hoàn tất.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.