Tài Khoản Ngân Hàng

CÁC TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA ZUU

Bạn vui lòng sử dụng 1 trong 10 tài khoản ngân hàng dưới đây khi chuyển khoản cho Zuu.

NGÂN HÀNG VIETCOMBANK

 • Chủ khoản: Nguyễn Ngọc Hùng
 • Số tài khoản: 0181003475367
 • Chi nhánh: Nam Sài Gòn

NGÂN HÀNG VIETINBANK

 • Chủ khoản: Nguyễn Ngọc Hùng
 • Số tài khoản: 102002762099
 • Chi nhánh: 8, TP. HCM

NGÂN HÀNG ACB

 • Chủ khoản: Nguyễn Ngọc Hùng
 • Số tài khoản: 208 645 769
 • Chi nhánh: Tân Thuận, TP. HCM

NGÂN HÀNG SACOMBANK

 • Chủ khoản: Nguyễn Ngọc Hùng
 • Số tài khoản: 050030132057
 • Chi nhánh: Đà Lạt, Lâm Đồng

NGÂN HÀNG TECHCOMBANK

 • Chủ khoản: Nguyễn Ngọc Hùng
 • Số tài khoản: 190 2990 4905 010

NGÂN HÀNG ĐÔNG Á

 • Chủ khoản: Nguyễn Ngọc Hùng
 • Số tài khoản: 0110554921
 • Chi nhánh: Quận 7, TP. HCM

NGÂN HÀNG VPBANK

 • Chủ khoản: Nguyễn Ngọc Hùng
 • Số tài khoản: 124472218

NGÂN HÀNG MARITIME BANK

 • Chủ khoản: Nguyễn Ngọc Hùng
 • STK: 04201017914991
 • Chi nhánh: Đô Thành, TP. HCM

NGÂN HÀNG MBBANK

 • Chủ khoản: Nguyễn Ngọc Hùng
 • Số tài khoản: 2810102842005
 • Chi nhánh: Tân Thuận, TP. HCM

NGÂN HÀNG AGRIBANK

 • Chủ khoản: Nguyễn Ngọc Hùng
 • Số tài khoản: 6170205134740
 • Chi nhánh: 7, TP. HCM